Školení

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská Fakulta, Ústav lesnické a dřevařské techniky ve spolupráci s ABA INTERNATIONAL zajišťuje školení pracovníků v lesnických a příbuzných oborech podle mezinárodních standardů, na jejichž vývoji a aktualizaci se Ústav lesnické a dřevařské techniky podílí.

Školení je možné zakončit mezinárodní certifikační zkouškou. Mezinárodní certifikáty jsou evidované i formou e-passportů na stránkách mezinárodní agentury, kde jsou kdykoliv on-line ověřitelné.

Termíny jednotlivých školení jsou pravidelně vypisovány, ale je možné dohodnout i termíny individuální.

 

Ústav lesnické a dřevařské techniky zajišťuje následující školení s mezinárodní certifikací:

ECC1 – Obsluha ruční řetězové motorové pily –  údržba a příčné přeřezávání

Kurz je určen zejména pro pracovníky, kteří pracují s ruční motorovou řetězovou pilou zejména při stavební činnosti (tesařství, stavby na bázi dřeva, truhlářská výroba, výroba dětských hřišť na bázi dřevěných prvků…).

Obsahem kurzu je seznámení pracovníků s povinným vybavením prvků pasivní a aktivní bezpečnosti, bezpečnostní management, legislativní předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, praktický nácvik údržby a pracovních postupů při příčném přeřezávání, ergonomie práce s ruční řetězovou motorovou pilou.