ŠKOLENÍ

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská Fakulta, Ústav lesnické a dřevařské techniky ve spolupráci s ABA INTERNATIONAL zajišťuje školení pracovníků v lesnických a příbuzných oborech podle mezinárodních standardů, na jejichž vývoji a aktualizaci se Ústav lesnické a dřevařské techniky podílí.

Školení je možné zakončit mezinárodní certifikační zkouškou. Mezinárodní certifikáty jsou evidované i formou e-passportů na stránkách mezinárodní agentury, kde jsou kdykoliv on-line ověřitelné.

Termíny jednotlivých školení jsou pravidelně vypisovány, ale je možné dohodnout i termíny individuální.

 

Ústav lesnické a dřevařské techniky zajišťuje následující školení s mezinárodní certifikací:

ECC1 – Obsluha ruční řetězové motorové pily –  údržba a příčné přeřezávání

Kurz je určen zejména pro pracovníky, kteří pracují s ruční motorovou řetězovou pilou zejména při stavební činnosti (tesařství, stavby na bázi dřeva, truhlářská výroba, výroba dětských hřišť na bázi dřevěných prvků…).

Obsahem kurzu je seznámení pracovníků s: povinným vybavením prvků pasivní a aktivní bezpečnosti, bezpečnostním managementem, legislativními předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, praktickým nácvikem údržby a pracovními postupy při příčném přeřezávání, ergonomií práce s ruční řetězovou motorovou pilou.

ECC2 – Obsluha ruční řetězové motorové pily –  základní kácení

Kurz je určen pro pracovníky, kteří již absolvovali kurz ECC1 a pracují s ruční motorovou řetězovou pilou zejména v probírkách a prořezávkách. 

Obsahem kurzu je rozšíření dovedností pracovníků nad rámec ECC1 o práci v těžbě dříví v předmýtních porostech, při těžbě stromů do tloušťky kmene 38 cm na pařezu. Pracovník se seznámí s: posuzováním rizik pracoviště, legislativními předpisy na úseku těžby dříví a kácení dřevin, ochrany životního prostředí. Provede praktický nácvik kácení stromů, odvětvování stromů a bezpečné uvolňování zavěšených stromů.

ECC3 – Obsluha ruční řetězové motorové pily –  Těžba dříví

Kurz je určen pro pracovníky, kteří již absolvovali kurz ECC1 + ECC2 a pracují s ruční motorovou řetězovou pilou zejména v těžbě dříví. 

Obsahem kurzu je rozšíření dovedností pracovníků nad rámec ECC2 o práci v těžbě dříví. Pracovník se seznámí s posuzováním rizik pracoviště. Provede praktický nácvik kácení mýtních stromů, bezpečné uvolňování zavěšených stromů a obsluhy lanových zvedáků a navijáků.

ECC4 – Obsluha ruční řetězové motorové pily –  Zpracování kalamitní těžby

Kurz je určen pro pracovníky, kteří již absolvovali kurz ECC3 a pracují s ruční motorovou řetězovou více jak 2 roky. 

Obsahem kurzu je rozšíření dovedností pracovníků nad rámec ECC3 o práci s ruční motorovou řetězovou pilou při zpracování kalamitní těžby. Frekventanti nacvičí postupy při zpracování vývratů, zlomů a dalšího kalamitního dříví. Využití lanových navijáků a zvedáků při zajištění napruženého dříví.

A1 – Stromolezení –  Použití ruční pilky při použití lanových technik a                        záchrana zraněného stromolezce

Kurz je určen zejména pro arboristy stromolezce, kteří při ošetřování veřejné zeleně využívají lanových technik. 

Obsahem kurzu je seznámit frekventanty s: osobními ochrannými pracovními prostředky pro práci ve výškách, jejich možnosti využití a prováděním kontrol. Seznámí se: se stanovením rizik pracoviště, s bezpečnostním managementem, s legislativními předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Provede praktický nácvik použití jednoduchých a dvojitých lanových technik, výstup do koruny pomocí stupaček, techniky záchrany zraněného stromolezce při využití lanových technik a stupaček. Součásti nácviku je bezpečné a přesné použití ruční pily.

A2 – Stromolezení –  Použití ruční řetězové motorové pily  pro použití                        při práci v koruně 

Kurz je určen zejména pro arboristy stromolezce, kteří při ošetřování veřejné zeleně využívají lanových technik a ručních motorových řetězových pil. 

Predispozicí pro zahájení kurzu je absolvování ECC 1+2 a A1. Obsahem kurzu je seznámit frekventanty nad rámec již získaných dovedností s pracovním použitím přenosných řetězových pil pro vyvětvování stromů. 

M1a – Obsluha pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Kurz je určen pro pracovníky, kteří při práci využívají pojízdné zdvihací pracovní plošiny, a jeho náplň je v souladu s českou technickou normou ČSN ISO 18 8787 . 

Obsahem kurzu je seznámení účastníků kurzu s: podmínkami výběru vhodné pojízdné zdvihací pracovní plošiny, účelem a používáním návodu, použitím výstrah a instrukcí a bezpečnostních pravidel provozovatele; prohlídkou před započetím provozu; faktory ovlivňující stabilitu, s obvyklým nebezpečím při užití plošin a jak se jim vyvarovat. Naučí se provádět prohlídku pracovního místa, seznámí se s všeobecnými znalostmi předpokládaného účelu a funkcí všech ovladačů pojízdné zdvihací pracovní plošiny včetně ovladačů nouzových ovladačů, použití osobních ochranných prostředků pro práci na pracovním místě a v jeho okolí, bezpečným pojezdem, přepravou, zabezpečením pojízdné zdvihací pracovní plošiny proti neoprávněnému použití, použití pojízdné zdvihací pracovní plošiny která se porouchala a vlastním provozem pojízdné zdvihací pracovní plošiny.

M2a – Obsluha křovinořezu 

Kurz je určen zejména pro pracovníky, kteří při práci využívají křovinořezy a motorové kosy. 

Obsahem kurzu je seznámení pracovníků s: povinným vybavením prvků pasivní a aktivní bezpečnosti, bezpečnostním managementem, legislativními předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Provedou praktický nácvik údržby a pracovních postupů při použití křovinořezů a motorových kos.